سـامانه شفافــ‌سازی

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • حوزه مدیریت عامل
  • رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل : علی محمدی
  • مدیریت هیئت مدیره و مدیر عامل
   • مدیرهیئت مدیره و مدیر عامل : عبداله روئین تن
   • گروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
    • رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل : بهمن گشتاسب
   • گروه بازرسی و مدیریت عملکرد
    • رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد : عارف بازدار
  • معاونت برنامه ریزی
   • عضو اصلی هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی : سید مسعود نصرتی
   • مدیریت فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت
    • مدیر فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت : مژده حسینی
    • گروه فن آوری اطلاعات
     • رئیس گروه فن آوری اطلاعات : محمد اروجنی لک
   • مدیریت تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی
    • گروه تحقیقات کاربردی
     • رئیس گروه تحقیقات کاربردی : مجید بحرانی
   • درآمدزایی و تجهیز منابع مالی
    • مدیر درآمدزایی و تجهیز منابع مالی : علی محمد یاری زاده
  • معاونت طرح و توسعه
   • معاون طرح و توسعه : جمشید تویل
   • مدیریت مشارکت های مردمی و طرح های زودبازده
    • مدیر مشارکتهای مردمی و طرح های زودبازده : سعید اردشیری
   • مدیریت طرح های توسعه منابع آبی
    • مدیر طرح های توسعه منابع آبی : جهانگیر کدخداپور
   • مدیریت فنی آب
    • مدیر فنی آب : ابراهیم اسلامی پور
  • معاونت حفاظت و بهره برداری
   • عضو اصلی هیئت مدیره و معاون حفاظت و بهره برداری : عبدالطیف عباسی نژاد
   • مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آب
    • مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب : قاسم فردوسی فر
    • گروه حفاظت و بهره برداری از آب های زیرزمینی
     • رئیس گروه حفاظت و بهره برداری از آب های زیر زمینی : محسن شهرثابت
   • گروه درآمد و مشترکین
    • رئیس گروه درآمد و مشترکین : مریم کشاورزی
   • مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی
    • مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی : رضا چویلی
    • گروه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی
     • رئیس گروه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی : محسن بزمی
   • مدیریت رودخانه ها و سواحل
    • مدیر رودخانه ها و سواحل : حسین آذرپرا
   • مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب
    • مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب : جابر مظفری زاده
   • واحدهای منابع آب شهرستان ها
    • مدیریت منابع آب شهرستان دشتستان
     • مدیر منابع آب شهرستان دشتستان : نعمت الله نجاتی
    • اداره منابع آب شهرستان دیر
     • رئیس منابع آب شهرستان دیر : عبدالرضا کشتگر
    • اداره منابع آب شهرستان های جم و ریز
     • رئیس منابع آب شهرستانهای جم و ریز : حسین طهماسبی
    • اداره منابع آب شهرستان گناوه
     • رئیس اداره منابع آب شهرستان گناوه : سیدعبدالرسول محمدی
    • اداره منابع آب شهرستان دشتی
     • رئیس اداره منابع آب شهرستان دشتی : بهروز شریف زاده
    • اداره منابع آب شهرستان تنگستان
     • رئیس اداره منابع آب شهرستان تنگستان : مهرداد دنیادیده
    • اداره منابع آب شهرستان کنگان
     • رئیس اداره منابع آب شهرستان کنگان : کرامت جوکار
    • اداره منابع آب شهرستان عسلویه
     • رئیس اداره منابع آب شهرستان عسلویه : صادق مددی
    • اداره بهره برداری و نگهداری از سد رئیسعلی دلواری
   • مدیریت حقوقی
    • مدیر حقوقی : سیده سمیه ابطحی
   • مدیریت روابط عمومی
    • مدیر روابط عمومی : عبدالله روئین تن
   • مدیریت قراردادها
    • عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر قراردادها : مرضیه درخشان
   • مدیریت حراست
    • مدیر حراست : سیدکاظم موسوی حقیقی
   • معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
    • عضو اصلی هیئت مدیره و معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی : حسین باشی زادگان
    • مدیریت مالی و ذیحسابی
     • مدیر مالی و ذیحسابی : محمدمهدی پورشهنه
    • مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
     • مدیر منابع انسانی و پشتیبانی : مرتضی بهمنیاری
     • گروه منابع انسانی و آموزش
    • مدیریت مطالعات پایه منابع آب
     • مدیر مطالعات پایه منابع آب : امید آزادی جو
     • گروه مطالعات آب های سطحی
      • رئیس گروه مطالعات آب های سطحی : اشرف موسوی
     • گروه مطالعات آب های زیرزمینی
      • رئیس گروه مطالعات آب های زیرزمینی : علی کردوانی
     • گروه تلفیق و بیلان
      • رئیس گروه تلفیق و بیلان : محمد ابراهیم بهبهانی